Start arrow Ogłoszenia arrow Zapytanie ofertowe na przygotowanie Studium Wykonalności w ramach PO Polska Cyfrowa
Zapytanie ofertowe na przygotowanie Studium Wykonalności w ramach PO Polska Cyfrowa
Redaktor: Administrator   
03.11.2016.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na przedmiot:

kompleksowe przygotowanie Studium Wykonalności zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego struktury i zakresu, do projektu odnoszącego się do cyfrowego udostępniania zasobów nauki w ramach PO Polska Cyfrowa, Działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałania 2.3.1. "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki".

 Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

 

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 10.11.2016 r. DO GODZ. 15:00.

Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: cti@uksw.edu.pl) lub oryginały złożyć w siedzibie Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych.
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach