Start arrow Ogłoszenia arrow ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/INNE/CentIR/2016
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/INNE/CentIR/2016
27.09.2016.
Szanowni Państwo,    
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi opracowania
audytów energetycznych (dla każdego budynku oddzielnie), inwentaryzacji przyrodniczej budynków w zakresie występowania 
chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy oraz ekspertyz mykologicznych i dokumentacji technicznych do 
wykonania robót mających na celu likwidację zawilgocenia i jego skutków na termomodernizowanych budynkach. 
 
Uprzejmie informujemy, że badania laboratoryjne dotyczące identyfikacji
gatunkowych grzybów pleśniowych występujących w przedmiotowych
budynkach zostaną przeprowadzone przez UKSW 
 
Projekt dotyczyć będzie termomodernizacji dwóch obiektów - domków nr 2 i 3 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 w Warszawie, mieszczących się przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie ze środków krajowych w ramach Programu priorytowego
 Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.   
Oferty należy złożyć na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl   lub adres korespondencyjny podany  w Zapytaniu ofertowym
 w terminie do dnia 04.10.2016r. do godz. 15.00. 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach