Start
Zapytanie o wartość szacunkową nr 3/S/INNE/CentIR/2016
23.09.2016.
Szanowni Państwo, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi 
opracowania dokumentacji technicznej, realizacji i zarządzania projektem dot. głębokiej termomodernizacji dwóch obiektów
- domków nr 2 i 3 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mieszczących się przy ul. Dewajtis 5
 w Warszawie, ze środków krajowych w ramach Działania 3.1.2 Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia
 energii w budownictwie. Postępowanie warunkowe, realizacja zadań nastąpi po uzyskaniu dofinansowania. 
Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego 
w załączniku na załączonym Formularzu cenowym. 
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśli art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany 
 w Zapytaniu w terminie do 29.09.2016 r. do godziny 13:00. 
W załączeniu: 
1. Zapytanie o wartość szacunkową  
2. Formularz cenowy 
3. Informacje o obiektach 
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach