Start arrow Ogłoszenia arrow informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 3/ZO/RPO/CentIR/2016
informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 3/ZO/RPO/CentIR/2016
20.07.2016.

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zaproszenia do składania ofert nr 3/ZO/RPO/CentIR/2016 z dnia 07.07.2016 r., którego przedmiotem była usługa kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności do Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza - typ projektów „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16, informujemy, że została wybrana oferta firmy
Faber Consulting Polska Sp. z o.o.  ul. Działdowska 11/16, 01-184 Warszawa.   

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach