Start arrow Ogłoszenia arrow ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/RPO/CentIR/2016
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/RPO/CentIR/2016
Redaktor: Administrator   
07.07.2016.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności do Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza - typ projektów „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 14.07.2016 r. DO GODZ. 14.00.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego (załącznik) z  podpisem na adres: j.wdowiak@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w Zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ

WSKAZANIA DO STUDIUM WYKONALNOŚCI

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach