Start arrow Ogłoszenia arrow ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 4/S/RPO/CentIR/2016
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 4/S/RPO/CentIR/2016
22.06.2016.

Szanowni Państwo,

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności do Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza - typ projektw "Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. 

 Uprzejmie prosimy o określienie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonegow załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśli art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl    lub adres korespondencyjny  podany  w Zapytaniu  w terminie do 29.06.2016 r. do godziny 14:00.

 

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ

FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. 2 WSKAZANIA DO STUDIUM WYKONALNOŚCI  

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach