Start
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/RPO/CentIR/2016
02.06.2016.
Szanowni Państwo,   
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert wykonania usługi opracowania
dokumentacji technicznej i aplikacyjnej budowy odnawialnych źródeł energii na obiektach Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Przygotowywane opracowanie ma dotyczyć tylko budynków przy ul. Wóycickiego 1/3.
Wskazanie budynków w linku poniżej: http://dag.uksw.edu.pl/kampus_woycickiego
W przygotowywanej analizie proszę uwzględnić różne możliwe rozwiązania m.in. pozyskiwanie energii elektrycznej,
ogrzewanie wody itp. Uprzejmie prosimy o określenie wartości (kwota brutto i netto) przedmiotowego
zamówienia określonego załączniku na załączonym Formularzu ofertowym.

Oferty należy złożyć na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu
w terminie o 10.06.2016 r. do godziny 08:00.
 
Informacja o rozstrzygnięciu
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach