Start arrow Ogłoszenia arrow UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/ZO/RPO WM/CentIR/2016
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/ZO/RPO WM/CentIR/2016
17.05.2016.
Szanowni Państwo,  
 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie unieważnia Zapytanie Ofertowe nr 1/ZO/RPO WM/CentIR/2016 
na usługę kompleksowego przygotowania analizy popytu oraz Studium Wykonalności do działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe,
typ projektu "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
______
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na  kompleksowe przygotowanie 
Studium Wykonalności oraz analizy popytu na ofertę kulturalną budynku Bramy Napoleona należącej do budynku głównego
Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim.
Przygotowane dokumenty będą wkładem w treść projektu, którego przedmiotem będzie odrestaurowanie obiektu oraz
utworzenie w nim nowej powierzchni kulturalnej. OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 24.05.2016r. do godz. 12.00.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeśli wycofa się z zamiaru złożenia wniosku
o dofinansowanie dla tego projektu.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza
ofertowego (załącznik) z podpisem na adres: v.vaida@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby
Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie oraz formularz ofertowy w załączeniu.
 
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  
 
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach