Start arrow Ogłoszenia arrow ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 2/S/RPO/CentIR/2016
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 2/S/RPO/CentIR/2016
06.05.2016.
Szanowni Państwo,    
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi a
nalizy popytu na ofertę kulturalną obiektu w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w
ramach działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój
i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Uprzejmie prosimy o określenie artości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego
w załączniku na załączonym Formularzu cenowym. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty
w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany
w Zapytaniu terminie do 10.05.2016 r. do godziny 10:00.
Zapytanie o wartośc szacunkową  
Formularz cenowy    
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach