Start arrow Ogłoszenia arrow ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 1/S/RPO/CentIR/2016
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 1/S/RPO/CentIR/2016
12.04.2016.
Szanowni Państwo,  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi
opracowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej budowy odnawialnych źródeł energii na obiektach Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Przygotowywane opracowanie ma dotyczyć tylko budynków przy ul. Wóycickiego 1/3. 

Wskazanie budynków w linku poniżej: http://dag.uksw.edu.pl/kampus_woycickiego
W przygotowywanej analizie proszę uwzględnić różne możliwe rozwiązania m.in.
 pozyskiwanie energii elektrycznej, ogrzewanie wody itp. 
Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto)
 przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.  
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: piotr.wisniewski@uksw.edu.pl   lub adres korespondencyjny 
podany  w Zapytaniu  w terminie do 20.04.2016 r. do godziny 14:00.
 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ    
FORMULARZ CENOW Y  
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach