Start
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/INNE/CentIR/2016 na usługę wykonania analizy merytorycznej do inwestycji
Redaktor: Agnieszka Szpringer   
14.03.2016.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę wykonania analizy merytorycznej do inwestycji

polegającej na budowie Centrum sporttowego UKSW na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie,

obejmującej elementy określonych w Zapytaniu ofertowym,


OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 17.03.2016 r. DO GODZ. 12.00.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego (załącznik) z podpisem na adres: a.szpringer@uksw.edu.pl lub
dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
© 2019 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach