Start
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr POIS-3
02.03.2016.
Szanowni Państwo,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi
kompleksowego przygotowania audytu energetycznego ax-ante dla projektu polegającego na przebudowie budynku Rektoratu (Stary Gmach) 
UKSW wraz z termomodernizacją, instalacjami i odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie, ul. Dewajtis 5. 
Projekt przewidziany jest do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności 
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Konkurs nr POIS/1.3.1/1/2015.  Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto)
 przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.  
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: j.wdowiak@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany
 w Zapytaniu  w terminie do 07.03.2016 r. do godziny 13:00.
 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ    
FORMULARZ CENOWY   
 
© 2019 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach