Start arrow Ogłoszenia arrow ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr POIS-2
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr POIS-2
22.02.2016.
Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi przygotowania analizy kosztów i korzyści oraz
Studium Wykonalności do projektu polegającego na modernizacji wraz z rozbudową budynku nr 19, na kampusie UKSW
przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
Jednocześnie UKSW uprzejmie informuje, że istnieje możliwość składania ofert w poniższych wariantach: - Wariant nr 1 - szacowanie ceny sporządzenia tylko analizy kosztów i korzyści - Wariant nr 2 - szacowanie ceny sporządzenia analizy kosztów i korzyści oraz Studium Wykonalności.
Projekt przewidziany jest do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,
Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej,
Konkurs nr POIS/1.3.1/1/2015. Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia
określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: j.wdowiak@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu w terminie do 26.02.2016 r. do godziny 15:00.
 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ
FORMULARZ CENOWY
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach