Start
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania POPC-1
04.02.2016.
Szanowni Państwo,
    

w załączeniu przesyłam informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr POPC/1 dotyczącego usługi kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności na potrzeby projektu - cyfrowego udostępnienia zasobów nauki w ramach PO Polska Cyfrowa, Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU 

 

Z wyrazami szacunku

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach