Start arrow Ogłoszenia arrow Zapytanie ofertowe POPC/1
Zapytanie ofertowe POPC/1
22.01.2016.
Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na przedmiot:

wykonanie usługi kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności do projektu dotyczącego cyfrowego udostępnienia zasobów nauki w ramach PO Polska Cyfrowa, Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.
Szymon Przybylo15.00Normal021falsefalsefalsePLX-NONEX-NONE
W załączeniu:
OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 29.01.2016 r. DO GODZ. 15.00.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: d.stempien@uksw.edu.pl) lub oryginał złożyć w siedzibie Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach