Start
Zapytanie ofertowe nr CTI-09-1-2/15 - tablica pamiątkowa
Redaktor: Administrator   
15.12.2015.

 Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej w ramach projektu „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych”.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 23.12.2015 r. DO GODZ. 9:00.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego (załącznik) z podpisem na adres: cti@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie, wzór umowy oraz formularz ofertowy poniżej

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik - tablica - wzór

Wzór umowy

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach