Start
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/SME/2015
10.12.2015.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/SME/2015
Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę systemu do kariotypowania do analizy cytogeneteycznej -  oprogramowania podsystemowego do programu komputerowego MultiScan o parametrach określonych w Zapytaniu ofertowym nr 8/SME/2015, w ramach projektu "Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu badań i wiedzy do społeczeństwa i gospodarki na temat zagrożeń środowiska i jakości żywności na terenie Mazowsza".


OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 17.12.2015 r. DO GODZ. 08.15.


Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego(załącznik) z podpisem na adres: sme@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.ZAPYTANIE OFERTOWEFORMULARZ OFERTOWYWZÓR UMOWY
 
© 2019 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach