Start
Zaproszenie do szacowania wartości usługi na przygotowanie Studium Wykonalności
10.12.2015.
Szanowni Państwo,  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania
Studium Wykonalności do projektu polegającego na przebudowie budynku Rektoratu (Stary Gmach) UKSW wraz z termomodernizacją, instalacjami i odprowadzeniem
wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie, ul. Dewajtis 5.  
Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym 
Formularzu cenowym   
ZAPYTANIE OFERTOWE 
FORMULARZ OFERTOWY  
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail:
j.wdowiak@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu w terminie do 17.12.2015 r. do godziny 12:00.
 
© 2019 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach