Start
Zapytanie o wartość szacunkową SME -6-8/15
04.12.2015.
Szanowni Państwo,  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy  systemu do kariotypowania do analizy cytogeneteycznej 
w ramach projektu „Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW  
źródłem zwiększenia transferu badań i wiedzy 
do społeczeństwa i gospodarki na temat zagrożeń środowiska i jakości żywności na terenie Mazowsza”.  
Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego 
w załączniku na załączonym Formularzu cenowym   Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl 
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: sme@uksw.edu.pl w terminie do 09.12.2015 r. do godziny 11:00.
Zapytanie o wartość szacunkową  
Formularz cenowy   
 
© 2019 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach