Start
ZAPYTANIE OFERTOWE nr CTI-06-2-14/15
27.11.2015.

Szanowni Państwo,


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na przedmiot: przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
.


W załączeniu:

·         zapytanie ofertowe

·         załącznik 1: opis przedmiotu zamówienia

·         załącznik 2: wzór umowy

·         załącznik 3: formularz ofertowy.

 

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 07.12.2015 r. DO GODZ. 08:00.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: cti@uksw.edu.pl) lub oryginał złożyć w siedzibie Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

Z wyrazami szacunku,
Dorota Stempień

Specjalista ds. administracyjnych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego CentIR
 
© 2019 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach