Start arrow Ogłoszenia arrow Zaproszenie do szacowania 7/SME/2015
Zaproszenie do szacowania 7/SME/2015
17.11.2015.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/SME/2015 na wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej   
Szanowni Państwo,  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż 
tablicy pamiątkowej o parametrach określonych w Zapytaniu, w ramach projektu 
"Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW 
źródłem zwiększenia transferu badań i wiedzy do społeczeństwa i gospodarki na temat zagrożeń środowiska
 i jakości żywności na terenie Mazowsza".  
OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 24.11.2015 r. DO GODZ. 10.00.  
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego
 formularza ofertowego(załącznik) z podpisem na adres: sme@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej 
do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym. 
ZAPYTANIE OFERTOWE   
FORMULARZ OFERTOWY   
WZÓR TABLICY PAMIĄTKOWEJ   
WZÓR UMOWY  
 -- 
 z poważaniem  Joanna Wdowiak 
 Centrum Inicjatyw Rozwojowych 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24, pokój 208 01-938 
Warszawa tel. (22) 561 89 20, wew. 320  
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach