Start
Zapytanie ofertowe nr CTI-06-2-33/15
Redaktor: Administrator   
05.11.2015.
Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na przedmiot:

Dostawa specjalistycznej platformy UAVO wspierającej digitalizację wielkoobszarową obiektów 3D dla Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych

W załączeniu:

 

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 12.11.2015 r. DO GODZ. 12.00.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: cti@uksw.edu.pl) lub oryginał złożyć w siedzibie Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

Z wyrazami szacunku,

Przemysław Kojło
Koordynator projektu
"Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych"
 
© 2019 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach