Start arrow Ogłoszenia arrow zaproszenie do szacowania 3/SME/2015
zaproszenie do szacowania 3/SME/2015
06.11.2015.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/SME/2015 dostawa zestawu do analizy morfologicznej  
Szanowni Państwo, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu do analizy morfologicznej o parametrach określonych w Zapytaniu, 
w ramach projektu "Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW 
źródłem zwiększenia transferu badań i wiedzy do społeczeństwa i gospodarki na temat zagrożeń środowiska i jakości 
żywności na terenie Mazowsza".  
OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 13.11.2015 r. DO GODZ. 11.30.  
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza
ofertowego(załącznik) z podpisem na adres: sme@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby 
Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.  
ZAPYTANIE OFERTOWE  
FORMULARZ OFERTOWY  
WZÓR UMOWY  
-- 
z poważaniem 
Joanna Wdowiak 
specjalista ds. administracyjnych 
Centrum Inicjatyw Rozwojowych 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24, pokój 208 01-938 Warszawa 
tel. (22) 561 89 20, wew. 320  
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach