Start arrow Ogłoszenia arrow Zaproszenie do szacowania 2/SME/2015
Zaproszenie do szacowania 2/SME/2015
06.11.2015.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/SME/2015 dostawa analizatora biochemicznego 
 Szanowni Państwo,  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert 
na dostawę analizatora biochemicznego o parametrach określonych w Zapytaniu, 
w ramach projektu "Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych 
UKSW źródłem zwiększenia transferu badań i wiedzy do społeczeństwa i gospodarki na temat zagrożeń 
środowiska i jakości żywności na terenie Mazowsza".  
OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 13.11.2015 r. DO GODZ. 10.15.  
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego 
formularza ofertowego(załącznik) z podpisem 
na adres: sme@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW 
pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.  
ZAPYTANIE OFERTOWE   
FORMULARZ OFERTOWY   
WZÓR UMOWY 
 
z poważaniem Joanna Wdowiak 
specjalista ds. administracyjnych 
Centrum Inicjatyw Rozwojowych Uniwersytet Kardynała
 Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24, 
pokój 208 01-938 Warszawa 
tel. (22) 561 89 20, wew. 320 
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach