Start arrow Ogłoszenia arrow CTI-06-3-32-15 zaproszenie do szacowania wartości zamówienia
CTI-06-3-32-15 zaproszenie do szacowania wartości zamówienia
14.10.2015.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia o określanie wartości szacunkowej (brutto i netto w PLN) dostawy zestawu do interaktywnych konferncji dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: cti@uksw.edu.pl w terminie do 21.10.2015 r. do godziny 12:00.

Zapytanie o wartość szacunkową 

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach