Start arrow Ogłoszenia arrow CTI-09-2-1a/15 Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia
CTI-09-2-1a/15 Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia
12.10.2015.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia o określanie wartości szacunkowej  usługi opracowania Systemu Identyfikacji Wizualnej projektu "Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych" wraz z dostawą materiałów promocyjnych
Uprzejmie proszę o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku wiadomości.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: cti@uksw.edu.pl w terminie do 19.10.2015 r. do godziny 13:00.

Zapytanie o wartość szacunkową 

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach