Start
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SME/2015
Redaktor: Administrator   
09.09.2015.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę 6 szt. zestawów pipet jednokanałowych automatycznych o zmiennej pojemności ze statywem, w ramach projektu pt.: "Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu badań i wiedzy do społeczeństwa i gospodarki na temat zagrożeń środowiska i jakości żywności na terenie Mazowsza”.". 

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 16.09.2015 r. DO GODZ. 15.00.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego (załącznik) z podpisem na adres: sme@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 

 Informacja o rozstrzygnięciu zapytania

 
© 2019 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach