Start arrow Ogłoszenia arrow Zaproszenie do szacowania CTI-06-2-27/15
Zaproszenie do szacowania CTI-06-2-27/15
Redaktor: Agnieszka Szpringer   
03.07.2015.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia, o przedstawienie wartości szacunkowej (netto i brutto) dostawy zaawansowanych narzędzi uzupełniających w zakresie digitalizacji i przetwarzania danych cyfrowych dla Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych dokumentach.
Uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z treścią załączonego pisma.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: cti@uksw.edu.pl
w terminie do 08.07.2015 r. do godziny 16:00.


W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel.: +48 502 670 116.

SZACOWANIE

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach