Start arrow Fundusze arrow F-sze strukturalne 2004-2006 arrow Projekty zrealizowane w UKSW
Projekty zrealizowane w UKSW

Projekt "PRZEKUJ WIEDZĘ W DOŚWIADCZENIE" Nr Z/2.14/II/2.1/8/114/05 jest pierwszym, zakończonym i rozliczonym projektem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Projekt zrealizowany został w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w okresie 2004-2006.

Finansowanie - Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.1 - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie".

Celem projektu było umożliwienie 154 osobom nabycia praktycznych umiejętności, poznania specyfiki przyszłego zawodu, określenia indywidualnych ścieżek kariery zawodowej oraz poznania metodologi aplikowania o pracę.   

Beneficjentami Ostatecznymi (BO) projektu byli studenci III, IV i V roku z kierunku prawo i matematyka. 

Czym praktyki realizowane w ramach Projektu różniły się od praktyk organizowanych przez uczelnię?

  • BO projektu mogli być również studenci z innych uczelni województwa mazowieckiego;
  • Projekt dotyczył tylko tych kierunków, na które standardy nauczania nie nakładały obowiązku ich odbywania. Z przeprowadzonych badań wynikało, że brak doświadczenia zawodowego jest jednym z ważniejszych czynników utrudniających znalezienie pracy;
  • W ramach projektu BO otrzymywali dodatek do praktyk, stanowiący  50% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • Za sprawowanie opieki nad praktykantami opiekun praktyk w przedsiębiorstwie otrzymywał również wynagrodzenie;
  • Po odbyciu praktyk zawodowych BO mogli poszerzyć swoją wiedzę na warsztatach szkoleniowych. Warsztaty składały się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy dotyczył ścieżki kariery zawodowej i poprawnego pisania CV. Drugi uczył, jak postępować podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz negocjować z przyszłym pracodawcą.
 
Strona internetowa Projektu:  
http://www.przekujwiedze.uksw.edu.pl/

Co Uniwersytet zyskał dzięki realizacji Projektu?

  • nowe miejsca pracy,
  • współpracę z firmami,
  • promocję.
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach