Start arrow Ogłoszenia arrow Zaproszenie do szacowania CTI-06-2-12b/15
Zaproszenie do szacowania CTI-06-2-12b/15
Redaktor: Agnieszka Szpringer   
25.05.2015.


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia, o przedstawienie wartości szacunkowej (netto i brutto) oraz szacowanego czasu dostawy wyposażenia centrum obliczeniowego oraz urządzeń niezbędnych do adaptacji sieci do standardu 10G dla Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych – w zakresie podstawowym oraz w zakresie objętym prawem opcji.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych dokumentach.
Uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z treścią załączonego pisma.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel.: +48 502 670 116.

UWAGA!

Proszę o przygotowanie szacowania na Formularzu szacowania - Załączniki nr 3a i 3b. 

Szacowanie musi zawierać wartość w zakresie podstawowym oraz w zakresie objętym prawem opcji.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: cti@uksw.edu.pl
w terminie do 29.05.2015 r. do godziny 12:00.

 

Szacowanie

Załącznik 1a (aktualizacja 27.05.2015) - widok zmian

Załącznik 1b

Załącznik 2

Załącznik 3

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach