Start arrow Ogłoszenia arrow ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa kompleksowego przygotowania analizy finansowej
ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa kompleksowego przygotowania analizy finansowej
Redaktor: Administrator   
18.05.2015.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza do składania ofert na usługę kompleksowego przygotowania analizy finansowej, ekonomicznej oraz wrażliwości i ryzyka (rozdziały 5, 6 oraz 7 studium wykonalności) do Projektu pod nazwą „Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu badań i wiedzy do społeczeństwa i gospodarki na temat zagrożeń środowiska i jakości żywności na terenie Mazowsza”.

Proszę zwrócić uwagę, że termin wykonania usługi to 31.05.2015 r.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 21.05.2015 r. DO GODZ. 13.00.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie podpisanego i zeskanowanego dokumentu  na adres: anna.mroz@uksw.edu.pl lub
dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

INFORMACJA O ROZSTRZYNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach