Start arrow Ogłoszenia arrow Zaproszenie do szacowania CTI-06-3-31/15
Zaproszenie do szacowania CTI-06-3-31/15
Redaktor: Administrator   
27.04.2015.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia, o przedstawienie wartości szacunkowej (netto i brutto) dostawy modułów pamięci RAM do serwerów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W ramach szacunkowej wyceny zamówienia należy przedstawić kalkulację kosztów ze wskazaniem:

1) łącznej wartości zamówienia w kwocie netto i brutto, oraz

2) podaniem cen jednostkowych poszczególnych pozycji w kwocie netto i brutto,

uwzględniając wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia.

Akceptujemy wyceny wszystkich lub tylko wybranych elementów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych dokumentach. Uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z treścią załączonego pisma.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: cti@uksw.edu.pl w terminie do 08.05.2015 r. do godziny 12:00.

Szacowanie

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach