Start arrow Ogłoszenia arrow Zaproszenie do szacowania nr CTI-06-2-23/15
Zaproszenie do szacowania nr CTI-06-2-23/15
Redaktor: Administrator   
16.02.2015.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia, o przedstawienie wartości szacunkowej (netto i brutto) oraz szacowanego czasu dostawy zaawansowanych narzędzi w zakresie digitalizacji i przetwarzania danych cyfrowych dla Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych dokumentach. Uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z treścią załączonego pisma.

Szacowanie

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 1c

Załącznik 1d

Załącznik 2

Załącznik 3

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach