Start arrow Ogłoszenia arrow Zaproszenie nr MCLNP-6-6-1/14 do szacowania wartości zamówienia
Zaproszenie nr MCLNP-6-6-1/14 do szacowania wartości zamówienia
Redaktor: Agnieszka Szpringer   
20.08.2014.
Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy gradientowego wysokosprawnego chromarografu cieczowego wraz z opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”. 

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej na załączonym formularzu oferty (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku:

Załącznik - zapytanie ofertowe

Załącznik - formularz oferty

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: mclnp@uksw.edu.pl w terminie do 27.08.2014 r. do godziny 12:00.
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach