Start arrow Ogłoszenia arrow ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4a/MCLNP/2014
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4a/MCLNP/2014
Redaktor: Agnieszka Szpringer   
13.08.2014.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę wagi precyzyjnej dla projektu pt.: "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej". 

Zapytanie ofertowe

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE PISEMNEJ W TERMINIE DO 22.08.2014 r. DO GODZ. 12.00.

Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: mclnp@uksw.edu.pl) lub oryginał złożyć w siedzibie Biura Projektów Europejskich UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach