Start arrow Ogłoszenia arrow Zaproszenie nr MCLNP-6-1-3/14 do szacowania wartości zamówienia
Zaproszenie nr MCLNP-6-1-3/14 do szacowania wartości zamówienia
Redaktor: Małgorzata Wojtczak-Wałachowska   
01.04.2014.
Szanowni Państwo, 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy zestawu rozbudowują
cego posiadane przez Zamawiającego urządzenie HPLC w ramach projektu "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej". 
Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku 
Załącznik 
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: mclnp@uksw.edu.pl w terminie do 04.04.2014 r. do godziny 12:00.
 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach