Start arrow Ogłoszenia arrow ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/MCLNP/2013
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/MCLNP/2013
Redaktor: Administrator   
30.12.2013.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż wolnostojącej metalowej tablicy informacyjnej dla projektu pt.: "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej".

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

- formularzem oferty w wersji edytowalnej ,

- wzorem tablicy informacyjnej .

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE PISEMNEJ W TERMINIE DO 03 STYCZNIA 2014 r. DO GODZ. 14.00 na załączonym „Formularzu oferty”.

Wypełniony i zeskanowany „Formularz oferty” należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: a.jablonska@uksw.edu.pl) lub oryginał złożyć osobiście w siedzibie Biura Projektów Europejskich UKSW, wskazanej w zapytaniu ofertowym.

Informacja o rozstrzygnięciu

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach