Start arrow Aktualności arrow Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia
Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia
Redaktor: Administrator   
29.11.2012.

ZAPROSZENIE z dnia 30 listopada 2012 r.

do szacowania wartości zamówienia na Kompleksowe przygotowanie studium wykonalności do Projektu pod nazwą „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”. 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na kompleksowe przygotowanie studium wykonalności do Projektu pod nazwą „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”. 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie studium wykonalności na potrzeby Projektu, o którym mowa powyżej, według wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz kryteriów wyboru projektów.

Planowana inwestycja polega na budowie i wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt przewidziany jest do złożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 1.1 – Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego. Instytucją pośredniczącą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Celem ogólnym projektu jest: „podniesienie konkurencyjności regionu dzięki poprawie dostępności i jakości infrastruktury badawczo - rozwojowej, skutkującej zwiększeniem transferu innowacji do gospodarki”.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: i.rowicka@uksw.edu.pl bądź osobiście lub przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biuro Projektów Europejskich, pok. 022, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. Termin składania ofert upływa w dniu 05.12.2012 r. do godz. 15.30.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach