Start arrow Aktualności arrow Terminy konkursów arrow Fundusze Strukturalne arrow Projekt "Akademickie Mazowsze 2030"
Projekt "Akademickie Mazowsze 2030"
Redaktor: Lubomiła Aksamit   
01.02.2010.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jako członek konsorcjum naukowego, realizuje projekt Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi Priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.1 – Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 1.1.1 – Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight.

Celem projektu foresight „Akademickie Mazowsze 2030” jest określenie strategicznych dziedzin kształcenia i modeli ewolucji szkół wyższych w perspektywie 2030 roku w Gospodarce Opartej na Wiedzy dla Warszawy i Mazowsza (Województwa Mazowieckiego). W ramach projektu zostaną określone kierunki rozwoju uczelni Warszawy i Mazowsza w zakresie kierunków kształcenia, modelu organizacji i działania szkół wyższych oraz modelu absolwenta uczelni w oparciu o analizę scenariuszy rozwoju regionu i zmian gospodarki polskiej.

W wyniku realizacji projektu zostanie przygotowany zestaw 3 scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Projekt jest realizowany przez Politechnikę Warszawską – lidera oraz następujące uczelnie warszawskie:
•    Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego,
•    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
•    Polsko – Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych,
•    Szkołę Główną Handlową,
•    Akademię im Leona Koźmińskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.akademickiemazowsze2030.pl

 

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach