Start arrow Programy arrow Inne programy arrow Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Redaktor: Administrator   
19.12.2008.

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

Państwa-członkowie Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Słowacja, Czechy, Węgry) utworzyły Międzynarodowy Funduszu Wyszehradzki, który umożliwia dofinansowanie wspólnych projektów realizowanych w różnych dziedzinach, w tym na polu kultury, edukacji i wymiany młodzieży. Szkoły, instytucje i organizacje rządowe i pozarządowe z państw Grupy Wyszehradzkiej mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych wraz z innymi członkami Grupy Wyszehradzkiej, w ramach programów oferowanych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, w tym tzw. małych grantów i standartowych grantów.

W załączeniu przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach tzw. małych i standartowych grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
 
Wszelkie informacje dotyczące Grupy Wyszehradzkiej oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego uzyskać można na stronie internetowej: http://visegradgroup.eu oraz http://www.visegradfund.org
 
Małe granty.
 
W ramach środków pozostających w dyspozycji małych grantów można ubiegać się o wsparcie projektów w następujących dziedzin:
1. współpraca kulturalna (n.p. festiwale, publikacje),
2. współpraca naukowa i badania naukowe (n.p. konferencje, publikacje, badania),
3. edukacja (n.p. seminaria, szkoły letnie),
4. wymiana młodzieży (n.p. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci),
5. współpraca transgraniczna (n.p. projekty 2 państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy),
6. promocja turystyki (n.p. przewodniki, prezentacje, targi).

Wsparcie finansowe Funduszu nie może przekroczyć 50% ogólnych kosztów projektu. Ogólny budżet powinien uwzględniać również ewentualny własny wkład wnioskodawcy w naturze i usługach (nie finansowy wkład, którym może być przyznana finansowa wartość n.p. własny autobus, własny samochód dla transportu, własne zakwaterowanie, własne pomieszczenia lub obiekty sportowe) oraz taki wkład innych partnerów, współfinansujących projekt. Budżet projektu powinien dotyczyć okresu maksymalnie 6 miesięcy – również w przypadku, gdy sam projekt trwa dłużej.

Fundusz preferuje projekty, w których jako organizacyjni partnerzy (współorganizatorzy) występują podmioty ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Fundusz nie może rozpatrywać projektów, w których – prócz kraju wnioskodawcy - organizacyjni partnerzy pochodzą z mniej niż dwóch innych krajów Grupy.

Wyjątek stanowią projekty współpracy transgranicznej, które mogą być dwustronne. Fundusz może także finansować projekty z udziałem dodatkowych partnerów spoza Grupy, pod warunkiem, że są one zgodne z celami Funduszu. Wnioskodawcy z krajów spoza Grupy mogą się również ubiegać o grant, na tych samych warunkach – jeśli projekt związany jest tematycznie z Grupą Wyszehradzką.

W każdym z projektów Fundusz może finansować wyłącznie następujące koszty:
1. druk publikacji, ich produkcję i dystrybucję
2. wynajęcie pomieszczeń na imprezy i koszty techniczne (wynajem sprzętu i aparatury, itp),
3. honoraria dla artystów,
4. zakwaterowanie i wyżywienie,
5. koszty podróży,
6. honoraria dla ekspertów,
7. przekłady i tłumaczenia,
8. nagrody w konkursach,
9. materiały promocyjne,
10. reklama i promocja (prasa, radio, TV, bilboardy, plakaty, itp),
11. tworzenie i aktualizacja stron internetowych.

Oczekuje się, że wsparcie ze strony Funduszu będzie przede wszystkim przeznaczone na pokrycie kosztów udziału w projektach uczestników z krajów Grupy i na terenie państw Grupy.
 
Fundusz nie może finansować następujących kosztów:
1. inwestycje kapitałowe,
2. koszty własne organizatorów (poczta, telefony, prąd, gaz, itp),
3. wynajem pomieszczeń biurowych,
4. pensje i wynagrodzenia organizatorów projektu oraz wszelkie koszty związane z ich zatrudnieniem (diety, umowy-zlecenia itp).

Fundusz przyznaje grant wyłącznie na podstawie pisemnego kontraktu z organizatorem (jego wzór jest na stronach internetowych Funduszu), który precyzyjnie ustala wszelkie warunki finansowania projektu.
 
Przygotowanie wniosku
Wniosek o grant musi być wypełniony na odpowiednim formularzu, dostępnym na stronie internetowej Funduszu. W razie potrzeby wnioskodawca może do tego formularza dołączyć dodatkowe załączniki.

Wniosek musi być napisany na komputerze po angielsku i dostarczony do Funduszu zarówno w wersji elektronicznej, jak też w 2 kopiach w formie drukowanej (pocztą bądź osobiście). Te dwie kopie wniosku muszą zawierać własnoręczny podpis wnioskodawcy. Jeśli wnioskodawcą jest osoba prawna, konieczny jest podpis statutarnego reprezentanta instytucji. Wraz z wypełnionym wnioskiem i ew. załącznikami konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów:
- kopia dokumentu tożsamości wnioskodawcy (jeśli jest to osoba fizyczna),
- kopia dokumentu założycielskiego, statutu i potwierdzenia o rejestracji (jeśli jest to instytucja),
- oryginał potwierdzenia od partnerów organizacyjnych (plus opis dziedzin współpracy) i finansowych o współuczestnictwie w projekcie,
- specjalne pozwolenia na organizację projektu (o ile takowe są potrzebne).

Powyższe dokumenty należy dostarczyć pocztą na adres:
International Visegrad Fund Kráľovské údolie 8 811 02 Bratislava Słowacja E-mail: smallgrants@visegradfund.org

Sekretariat Funduszu rejestruje wszystkie projekty w kolejności nadsyłania. Każdy wnioskodawca otrzyma za pośrednictwem e-mailu pisemne potwierdzenie zarejestrowania wniosku oraz zostanie mu przydzielony numer ewidencyjny projektu. W każdej następnej korespondencji z Funduszem prosimy powoływać się na wspomniany numer projektu.

Proces decyzyjny w przypadku małych grantów trwa maksymalnie 8 tygodni po ostatecznym terminie składania wniosków. Należy to uwzględnić w kalendarzu imprez projektów, ponieważ Fundusz nie wspiera i nie rozpatruje projektów już rozpoczętych.
 
 
Standardowe granty.

W ramach środków pozostających w dyspozycji standardowych grantów można ubiegać się o wsparcie projektów w następujących dziedzin:
1. współpraca kulturalna (n.p. festiwale, publikacje),
2. współpraca naukowa i badania naukowe (n.p. konferencje, publikacje, badania),
3. edukacja (n.p. seminaria, szkoły letnie),
4. wymiana młodzieży (n.p. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci),
5. współpraca transgraniczna (n.p. projekty 2 państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy),
6. promocja turystyki (n.p. przewodniki, prezentacje, targi).

Wsparcie finansowe Funduszu nie może przekroczyć 50% ogólnych kosztów projektu. Ogólny budżet powinien uwzględniać również ewentualny własny wkład wnioskodawcy w naturze i usługach (nie finansowy wkład, którym może być przyznana finansowa wartość n.p. własny autobus, własny samochód dla transportu, własne zakwaterowanie, własne pomieszczenia lub obiekty sportowe) oraz taki wkład innych partnerów, współfinansujących projekt. Budżet projektu powinien dotyczyć okresu maksymalnie 12 miesięcy – również w przypadku, gdy sam projekt trwa dłużej.

Fundusz preferuje projekty, w których jako organizacyjni partnerzy (współorganizatorzy) występują podmioty ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Fundusz nie może rozpatrywać projektów, w których – prócz kraju wnioskodawcy - organizacyjni partnerzy pochodzą z mniej niż dwóch innych krajów Grupy.

Wyjątek stanowią projekty współpracy transgranicznej, które mogą być dwustronne. Fundusz może także finansować projekty z udziałem dodatkowych partnerów spoza Grupy, pod warunkiem, że są one zgodne z celami Funduszu. Wnioskodawcy z krajów spoza Grupy mogą się również ubiegać o grant, na tych samych warunkach – jeśli projekt związany jest tematycznie z Grupą Wyszehradzką.

W każdym z projektów Fundusz może finansować wyłącznie następujące koszty:
1. druk publikacji, ich produkcję i dystrybucję
2. wynajęcie pomieszczeń na imprezy i koszty techniczne (wynajem sprzętu i aparatury, itp)
3. honoraria dla artystów
4. zakwaterowanie i wyżywienie
5. koszty podróży
6. honoraria dla ekspertów
7. przekłady i tłumaczenia
8. nagrody w konkursach
9. materiały promocyjne
10. reklama i promocja (prasa, radio, TV, bilboardy, plakaty, itp)
11. tworzenie i aktualizacja stron internetowych.

Oczekuje się, że wsparcie ze strony Funduszu będzie przede wszystkim przeznaczone na pokrycie kosztów udziału w projektach uczestników z krajów Grupy i na terenie państw Grupy.

Fundusz nie może finansować następujących kosztów:
1. inwestycje kapitałowe,
2. koszty własne organizatorów (poczta, telefony, prąd, gaz, itp),
3. wynajem pomieszczeń biurowych,
4. pensje i wynagrodzenia organizatorów projektu oraz wszelkie koszty związane z ich zatrudnieniem (diety, umowy-zlecenia itp).

Fundusz przyznaje grant wyłącznie na podstawie pisemnego kontraktu z organizatorem (jego wzór jest na stronach internetowych Funduszu), który precyzyjnie ustala wszelkie warunki finansowania projektu.

Przygotowanie wniosku
Wniosek o grant musi być wypełniony na odpowiednim formularzu, dostępnym na stronie internetowej Funduszu. W razie potrzeby wnioskodawca może do tego formularza dołączyć dodatkowe załączniki.

Wniosek musi być napisany na komputerze po angielsku i dostarczony do Funduszu zarówno w wersji elektronicznej, jak też w 2 kopiach w formie drukowanej (pocztą bądź osobiście). Te dwie kopie wniosku muszą zawierać własnoręczny podpis wnioskodawcy. Jeśli wnioskodawcą jest osoba prawna, konieczny jest podpis statutarnego reprezentanta instytucji. Wraz z wypełnionym wnioskiem i ew. załącznikami konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów:
- kopia dokumentu tożsamości wnioskodawcy (jeśli jest to osoba fizyczna),
- kopia dokumentu założycielskiego, statutu i potwierdzenia o rejestracji (jeśli jest to instytucja),
- oryginał potwierdzenia od partnerów organizacyjnych (plus opis dziedzin współpracy) i finansowych o współuczestnictwie w projekcie,
- specjalne pozwolenia na organizację projektu (o ile takowe są potrzebne).

Powyższe dokumenty należy dostarczyć pocztą na adres:
International Visegrad Fund Kráľovské údolie 8 811 02 Bratislava Słowacja E-mail: standard@visegradfund.org

Sekretariat Funduszu rejestruje wszystkie projekty w kolejności nadsyłania. Każdy wnioskodawca otrzyma za pośrednictwem e-mailu pisemne potwierdzenie zarejestrowania wniosku oraz zostanie mu przydzielony numer ewidencyjny projektu. W każdej następnej korespondencji z Funduszem prosimy powoływać się na wspomniany numer projektu.

Proces decyzyjny w przypadku standardowych grantów trwa maksymalnie 10 tygodni po ostatecznym terminie składania wniosków. Należy to uwzględnić w kalendarzu imprez projektów, ponieważ Fundusz nie wspiera i nie rozpatruje projektów już rozpoczętych.

PROGRAMY:
 
GRANTY
Standardowe Granty (roczny budżet 2.200.000 EUR)

     - na projekty wspierające współpracę między krajami V4
     - terminy składania wniosków: 15 marca i 15 września
     - minimalna wysokość grantu wynosi 4.001 EUR

Małe Granty (budżet 512.000 EUR)

     - na projekty wspierające współpracę między krajami V4
     - terminy składania wniosków: 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia
     - maksymalna wysokość grantu wynosi 4.000 EUR
 
Program Strategiczny (budżet 400.000 EUR)

     - na ważne, strategiczne i długoterminowe projekty
     - termin składania wniosków 15 luty i 15 maja
 
Wszystkie wnioski muszą być wypełnione w języku angielskim.
Następne informacje: Granty http://www.visegradfund.org/grants.html

STYPENDIA
Visegrad Scholarship Programme (budżet 1.564.000 EUR)

     - dla studentów dyplomowych i doktorantów
     - termin składania wniosków: 31 stycznia

Dalsze informacje: Visegrad Scholarship Programme http://www.visegradfund.org/scholarships.html (tylko język angelski)

ARTIST RESIDENCY PROGRAM
(budżet 108.000 EUR)

     - termin składania wniosków: 15 luty

Dalsze informacje: Visegrad Scholarship Programme http://www.visegradfund.org/scholarships.html (tylko język angelski)

VISEGRAD UNIVERSITY STUDIES GRANT

(budżet 100.000 EUR)

     - termin składania wniosków: 10 września

Dalsze informacje: Visegrad University Studies Grant  http://www.visegradfund.org/curriculum.html (tylko język angelski)

źródło: http://www1.men.gov.pl/wspolpraca/fundusz_wyszehradzki/fundusz_wyszehradzki.php

 
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach