Start arrow EUROlinki
EUROlinki
EUROlinki to najważniejsze adresy internetowe instytucji zajmujących się tematyką europejską – w tych serwisach można dowiedzieć się wszystkiego o funduszach pomocowych, a często również znaleźć pomoc przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego.

 

Adresy stron instytucji europejskich:

Oficjalna strona UE http://www.europa.eu.int

 http://www.schengenvisainfo.com/eu-countries

Parlament Europejski http://www.europarl.europa.eu/home/default_pl.htm

Komisja Europejska http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

Rada Unii Europejskiej http://ue.eu.int/

Rada Europy http://www.coe.int/

Europejski Trybunał Sprawiedliwości http://curia.eu.int/

Rzecznik Praw Obywatelskich UE http://www.euro-ombudsman.eu.int/

Prezydencja w UE http://www.eu2008.si/en/

Europejski serwis informacyjny http://eisnet.eis.be/content/default.asp?

Europa Regions http://www.europaregions.com/

Europejski Trybunał Obrachunkowy http://www.eca.eu/

Europejski Bank Centralny http://www.ecb.int/

Komitet Regionów http://www.cor.europa.eu/

Komitet Ekonomiczno-Społeczny http://eesc.europa.eu/

EUROSTAT- Urząd Statystyczny UE http://www.europa.eu.int/comm/eurostat
Europejska Agencja ds. Środowiska Naturalnego http://www.netcentralen.dk/

Biuro ds. Harmonizacji na Rynku Wewnętrznym http://www.oami.eu/

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) http://www.osce.org/

Eurydice – edukacja http://www.eu-bluecard.com

Wspólnotowy Serwis Informacyjny dotyczący Badań i Rozwoju http://www.cordis.lu/

Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce http://www.europa.delpol.pl/

 

Strony wybranych instytucji polskich:

Biuro Funduszy Europejskich m.st. Warszawy http://um.warszawa.pl/europa/

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej http://www.ukie.gov.pl/

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych http://www.mazowia.eu/page/index.php

Przedstawicielstwo Polski przy Komisji Europejskiej http://www.pol-mission-eu.be

Centrum Informacji Europejskiej http://www.cie.gov.pl/

Ośrodek Informacji Rady Europy w Warszawie http://www.coe.org.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP http://www.msz.gov.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej http://www.nfosigw.gov.pl/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/

Ministerstwo Gospodarki http://www.mgip.gov.pl/

Fundacja Fundusz Współpracy http://www.cofund.org.pl/

Krajowa Agencja Poszanowania Energii http://www.kape.gov.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego http://www.mazovia.pl/

Wojewódzki Urząd Pracy http://www.wup.mazowsze.pl/

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl/7pr/ oraz http://www.6pr.pl/

Elektroniczna Biblioteka. Serwis dla Bibliotekarzy i specjalistów informacji http://nowy.ebib.info/

Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP http://www.sejm.gov.pl/

 

Media poruszające tematykę europejską:

Monitor Unii Europejskiej
Wydawany przez Fundację Prawo Europejskie (prawo europejskie) http://www.fundacja-pe.org.pl/main.php

Wspólnota
Pismo samorządu terytorialnego (finanse, gospodarka i ochrona środowiska, polityka społeczna, prawo, historia samorządu, felietony) http://www.wspolnota.org.pl/

Wspólnoty Europejskie
Miesięcznik Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego: (informacje o działalności instytutu, Centrum Informacji Rynkowej Handlu Zagranicznego, wydawnictwa z serii ‘Rynek’) http://www.ikchz.warszawa.pl/

European Voice
(strona w jęz. angielskim: News in brief, EU info, EU services) http://www.europeanvoice.com/

Fundusze europejskie
(samorządy, prawo, finanse, konferencje, szkolenia, targi, instytucje europejskie, encyklopedia funduszy) http://www.fundusze-europejskie.pl/

Unia&Polska
(aktualności, wspólny rynek, sąsiedzi, cywilizacja) http://www.unia-polska.com.pl/

The Parliament Magazine
(strona w jęz. angielskim: profiles of the key players in Europe, interviews, political commentary, debates, analysis of the EU's role in the world, forthcoming agendas, etc.) http://www.parliamentmag.com/

Rzeczpospolita
(wiadomości, leksykon, instytucje) http://www.rzeczpospolita.pl/serwis_ue/

Gazeta Wyborcza
(wiadomości, opinie i analizy, unijne ABC, praca w Unii, Fundusze Strukturalne, edukacja, raporty, serwis specjalny: eurodoradca) http://gospodarka.gazeta.pl/fundusze_ue/0,0.html

Serwis o Unii Europejskiej PAP
Europejski Serwis Polskiej Agencji Prasowej, gdzie znaleźć można aktualności dotyczące Funduszy UE, Prawa UE, Wspólnych działań oraz informacje na temat szkoleń z zakresu UE. http://euro.pap.com.pl/

Gazeta Prawna
(przepisy podatkowe wspólnoty, przegląd prasy zagranicznej, baza aktów prawnych UE, dzienniki urzędowe UE, Traktat Akcesyjny, przydatne adresy, Europa w liczbach, biznes, cła, inwestycje zagraniczne, rolnictwo, rynek pracy w UE, świadczenia i ubezpieczenia) http://www.gazetaprawna.pl/

Puls Biznesu
(aktualności, dotacje unijne, struktury unijne, wspólny rynek i polityka, dyrektywy, windykacja w UE) http://www.pb.pl/Default2.aspx?Archive=1&Search=1&drpNewsTheme=342ffbba-4123-413aaf5f-d3a6bbeee244

Fakt
(archiwum dodatków ‘Europa’) http://www.efakt.pl/europa/archiwum.aspx

INFOREGIO
(wiadomości z ostatniej chwili, fundusze spójności, zarządzanie funduszami strukturalnymi, źródła informacji) http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_pl.htm

Poradnik samorządowy PAP
Polskie regiony; Przegląd samorządowy-Monitor zamówień publicznych (finanse samorządów, ekspertyzy, fundusze przedakcesyjne, fundusze poakcesyjne, programy wspólnotowe, małe granty, programy bilateralne, otwarte konkursy, formularze i wnioski, akty prawne) http://www.samorzad.pap.pl/

EU Politics
(strona w jęz. angielskim: news, EU law, interviews, forum, training) http://www.eupolitix.com/EN/

EUROACTIV
(strona w jęz. angielskim: Agenda 2004-2009, constitution, education, enlargement, environment, financial services, health, society, justice, public affairs, science, research, sport, transport) http://www.euractiv.com/

WELCOME EUROPE
(strona w jęz. angielskim: European funds, EU funding calls, EU funding news, partners and EU newtworks, newsletter) http://www.welcomeurope.com/default.asp

EUROKONSTYTUCJA
(wywiady, debata, kulisy, prasa, kalendarium linki) http://www.eurokonstytucja.pl/

EUROPARTNER
(wiadomości o Unii Europejskiej, gospodarka, nauka, dokumenty) http://www.europartner.com.pl/

Młodzi w Europie
(Unia Europejska – wczoraj i dziś, prezentacja projektów i programów związanych z tematyką europejską, szkolne kluby europejskie) http://www.ceo.org.pl/

Polski Portal Edukacyjny
(porady dla uczniów i nauczycieli, programy europejskie przeznaczone dla młodzieży,
interaktywna mapa szkół, Frantice – edukacyjny portal francuskojęzycznych zasobów internetowych) http://www.interklasa.pl/

Unia Europejska
Młodzieżowy serwis informacyjny (edukacja, polityka edukacyjna UE, programy edukacyjne Unii Europejskiej, studia europejskie, stypendia i studia zagraniczne, ciekawostki i dowcipy o UE) http://www.unia.realnet.pl/

Exporter.pl Unia Europejska
(funkcjonowanie Unii Europejskiej, polskie firmy w UE, warunki funkcjonowania MŚP w UE, rynek UE, polityka konkurencji UE, współpraca euroregionów, polityka zatrudnienia UE, Unia Gospodarcza i Walutowa, VAT w Unii, standardy zarządzania jakością, programy pomocowe dla MŚP, statystyka) http://www.exporter.pl/

Unia Europejska ngo.pl
(kalendarz wydarzeń, fundusze europejskie, eksperci regionalni, dialog obywatelski, bazy danych organizacji pozarządowych) http://www.ngo.pl/

EuroPolityka.pl
(wiadomości z Brukseli, wywiady, kulisy, prasa, dokumenty, kalendarium, eurożarty) http://europolityka.pl/

europortal.pl
Europejskie Centrum Promocji (porady dla eksporterów, vademecum rynków europejskich, europejski przegląd prasy, katalog firm, giełda ofert, wiadomości) http://www.europortal.pl/

Fundacja Polska w Europie
Kwartalnik „Polska w Europie” (studia i analizy dotyczące tematyki europejskiej) http://www.pwe.org.pl/

EURUNION
Alfabetyczny spis instytucji i agencji Unii Europejskiej http://www.eurunion.org/infores/euindex.htm

Eubusiness
Strona w jęz.angielskim, ogólnoeuropejski serwis informacyjny zawierający informacje z zakresu systemu instytucjonalnego UE, prawa UE, kultury, gospodarki, środowiska, polityki zdrowotnej i socjalnej. http://www.eubusiness.com/

OPOKA
Strona o tematyce europejskiej na oficjalnej stronie Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce http://www.opoka.org.pl/

Fundacja im. Roberta Schumana
Strona internetowa Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana; można na niej znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń, projektów czy publikacji. http://www.schuman.org.pl/

Ruch Europejski
(strona w jęz. angielskim: news, newsletter, history, media corner, calendar of events, activities, links) http://www.europeanmovement.org/


Granty Europejskie
Biuletyn wydawany przez Krajowy punkt kontaktowy Programów Badawczych UE (wzory umów o granty, konferencje i szkolenia, wiadomości z regionów) http://www.grantyeuropejskie.pl/

Krajowy System Przygotowań do Funduszy Strukturalnych
Portal zawiera informacje dotyczące działań podejmowanych i prowadzonych w ramach KSP (Fundusze UE i EOG, Publikacje, Projekty) http://www.europa.edu.pl/

EuroNews
Europejski serwis informacyjny http://www.euronews.net/

Ponadto w serwisach internetowych poszczególnych ministerstw można znaleźć wiele informacji związanych z dostępnymi funduszami. Najczęściej odpowiadają one bowiem za nadzorowanie wydatkowania tych funduszy w swoim sektorze. Serwisy internetowe ambasad oferują natomiast informacje na temat programów bilateralnych.
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach