Start arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Zapytanie ofertowe nr CTI-06-2-28/15
Redaktor: Administrator   
05.11.2015.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na przedmiot:

Dostawa i montaż specjalistycznych rolet zabezpieczających warunki niezbędne do prowadzenia działań digitalizacyjnych w zakresie skaningu 2D i 3D dla Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych

W załączeniu:


 

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 12.11.2015 r. DO GODZ. 12.00.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: cti@uksw.edu.pl) lub oryginał złożyć w siedzibie Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

Z wyrazami szacunku,

Przemysław Kojło
Koordynator projektu
"Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych"

 

 

 
Zapytanie ofertowe nr CTI-06-2-33/15
Redaktor: Administrator   
05.11.2015.
Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na przedmiot:

Dostawa specjalistycznej platformy UAVO wspierającej digitalizację wielkoobszarową obiektów 3D dla Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych

W załączeniu:

 

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 12.11.2015 r. DO GODZ. 12.00.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: cti@uksw.edu.pl) lub oryginał złożyć w siedzibie Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

Z wyrazami szacunku,

Przemysław Kojło
Koordynator projektu
"Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych"
 
zaproszenie do szacowania SME -6-7/15
04.11.2015.
Szanowni Państwo, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania, 
dostawy i montażu tablicy pamiątkowej w ramach projektu „Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego w Centrum
Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu badań i wiedzy do społeczeństwa i gospodarki 
na temat zagrożeń środowiska i jakości żywności na terenie Mazowsza”.  Uprzejmie prosimy o określenie wartości 
szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym  Formularzu cenowym  
Zapytanie o wartość szacunkową   
Formularz cenowy   
Wzór tablicy   
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres 
e-mail: sme@uksw.edu.pl w terminie do 12.11.2015 r. do godziny 12:00.
 
Zaproszenie do szacowania CTI-09-2-1b/15
22.10.2015.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam zapytanie numer CTI-09-2-1b/15 o wartość szacunkową realizacji usługi
opracowania Systemu Identyfikacji Wizualnej projektu
„Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” wraz z dostawą
materiałów promocyjnych.

Proszę o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia
określonego w załączniku wiadomości, z uwzględnieniem cen każdej pozycji.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dopuszczalne jest składanie kalkulacji (brutto i netto) częściowych na poszczególne pozycje.

Prosimy o osobną wycenę poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym  


Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: cti@uksw.edu.pl w terminie do 27.10.2015 r.
do godziny 13:00.

Zapytanie o wartość szcunkową

 
Zaproszenie do szacowania CTI-06-2-28/15
Redaktor: Administrator   
19.10.2015.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia, o przedstawienie wartości szacunkowej (netto i brutto) dostawy i montażu specjalistycznych rolet zabezpieczających warunki niezbędne do prowadzenia działań digitalizacyjnych w zakresie skaningu 2D i 3D dla Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych dokumentach.
Uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z treścią załączonego pisma.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: cti@uksw.edu.pl
w terminie do 22.10.2015 r. do godziny 16:00.


W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel.: +48 502 670 116.

Pismo - Szacowanie

Z poważaniem,
Michał Sacharewicz

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 82 - 90 z 232
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach