Start arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Zaproszenie do składania ofert nr 1
31.12.2015.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności do projektu polegającego na przebudowie budynku Rektoratu (Stary Gmach) UKSW wraz z termomodernizacją, instalacjami i odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 08.01.2016 r. DO GODZ. 14.00.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego(załącznik) z podpisem na adres: j.wdowiak@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

W załączeniu:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

 
Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia: strona internetowa CentIR
22.12.2015.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania strony internetowej Centrum Inicjatyw Rozwojowych.
Uprzejmie proszę o określenie przybliżonej wartości szacunkowej (brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku wiadomości i przesłanie na adres e-mail: i.kadziela@uksw.edu.pl w terminie do 28.12.2015 r. do godziny 12:00.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie o wartość szacunkową

 
Zapytanie ofertowe nr CTI-09-1-2/15 - tablica pamiątkowa
Redaktor: Administrator   
15.12.2015.

 Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej w ramach projektu „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych”.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 23.12.2015 r. DO GODZ. 9:00.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego (załącznik) z podpisem na adres: cti@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie, wzór umowy oraz formularz ofertowy poniżej

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik - tablica - wzór

Wzór umowy

 
zaproszenie do szacowania wartośći na tablicę pamiątkową
14.12.2015.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania, dostawy i montażu tablicy pamiątkowej w ramach projektu „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych”.

Uprzejmie proszę o określenie wartości szacunkowej (brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku wiadomości (na formularzu cenowym) i przesłanie na adres e-mail: cti@uksw.edu.pl w terminie do 15.11.2015 r. do godziny 12:00.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie o wartość szcunkową

Formularz cenowy

 

 
Zaproszenie do szacowania wartości usługi na przygotowanie Studium Wykonalności
10.12.2015.
Szanowni Państwo,  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania
Studium Wykonalności do projektu polegającego na przebudowie budynku Rektoratu (Stary Gmach) UKSW wraz z termomodernizacją, instalacjami i odprowadzeniem
wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie, ul. Dewajtis 5.  
Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym 
Formularzu cenowym   
ZAPYTANIE OFERTOWE 
FORMULARZ OFERTOWY  
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail:
j.wdowiak@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu w terminie do 17.12.2015 r. do godziny 12:00.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 55 - 63 z 232
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach