Start arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr POIS-4
02.03.2016.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi przygotowania analizy kosztów i korzyści oraz Studium Wykonalności do projektu polegającego na przebudowie budynku Rektoratu (Stary Gmach) UKSW wraz z termomodernizacją, instalacjami i odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

Jednocześnie UKSW uprzejmie informuje, że istnieje możliwość

składania ofert w poniższych wariantach:

- Wariant nr 1 - szacowanie ceny sporządzenia tylko analizy kosztów i korzyści

- Wariant nr 2 - szacowanie ceny sporządzenia analizy kosztów i korzyści oraz Studium Wykonalności.

Projekt przewidziany jest do złożenia w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Konkurs nr POIS/1.3.1/1/2015.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail:

j.wdowiak@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu w terminie do 07.03.2016 r. do godziny 15:00.

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ

FORMULARZ CENOWY

 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 1/S/INNE/CentIR/2016
24.02.2016.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej na usługę wykonania  analizy merytorycznej do inwestycji polegającego na budowie Centrum sportowego UKSW na kampusie UKSW przy ul Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: piotr.wisniewski@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu w terminie do 01.03.2016 r. do godziny 14:00.

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ

FORMULARZ CENOWY

 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr POIS-1
22.02.2016.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania audytu energetycznego ex-ante dla projektu polegającego na modernizacji wraz z rozbudową budynku nr 19, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
Projekt przewidziany jest do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Konkurs nr POIS/1.3.1/1/2015.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail:
j.wdowiak@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu w terminie do 26.02.2016 r. do godziny 13:00.

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ

FORMULARZ CENOWY

 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr POIS-2
22.02.2016.
Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi przygotowania analizy kosztów i korzyści oraz
Studium Wykonalności do projektu polegającego na modernizacji wraz z rozbudową budynku nr 19, na kampusie UKSW
przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
Jednocześnie UKSW uprzejmie informuje, że istnieje możliwość składania ofert w poniższych wariantach: - Wariant nr 1 - szacowanie ceny sporządzenia tylko analizy kosztów i korzyści - Wariant nr 2 - szacowanie ceny sporządzenia analizy kosztów i korzyści oraz Studium Wykonalności.
Projekt przewidziany jest do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,
Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej,
Konkurs nr POIS/1.3.1/1/2015. Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia
określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: j.wdowiak@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu w terminie do 26.02.2016 r. do godziny 15:00.
 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ
FORMULARZ CENOWY
 
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania POPC-1
04.02.2016.
Szanowni Państwo,
    

w załączeniu przesyłam informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr POPC/1 dotyczącego usługi kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności na potrzeby projektu - cyfrowego udostępnienia zasobów nauki w ramach PO Polska Cyfrowa, Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU 

 

Z wyrazami szacunku

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 230
© 2017 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach