Start arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/INNE/CentIR/2016 na usługę wykonania analizy merytorycznej do inwestycji
Redaktor: Agnieszka Szpringer   
14.03.2016.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę wykonania analizy merytorycznej do inwestycji

polegającej na budowie Centrum sporttowego UKSW na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie,

obejmującej elementy określonych w Zapytaniu ofertowym,


OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 17.03.2016 r. DO GODZ. 12.00.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego (załącznik) z podpisem na adres: a.szpringer@uksw.edu.pl lub
dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr POIS-3
02.03.2016.
Szanowni Państwo,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi
kompleksowego przygotowania audytu energetycznego ax-ante dla projektu polegającego na przebudowie budynku Rektoratu (Stary Gmach) 
UKSW wraz z termomodernizacją, instalacjami i odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie, ul. Dewajtis 5. 
Projekt przewidziany jest do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności 
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Konkurs nr POIS/1.3.1/1/2015.  Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto)
 przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.  
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: j.wdowiak@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany
 w Zapytaniu  w terminie do 07.03.2016 r. do godziny 13:00.
 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ    
FORMULARZ CENOWY   
 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr POIS-4
02.03.2016.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi przygotowania analizy kosztów i korzyści oraz Studium Wykonalności do projektu polegającego na przebudowie budynku Rektoratu (Stary Gmach) UKSW wraz z termomodernizacją, instalacjami i odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

Jednocześnie UKSW uprzejmie informuje, że istnieje możliwość

składania ofert w poniższych wariantach:

- Wariant nr 1 - szacowanie ceny sporządzenia tylko analizy kosztów i korzyści

- Wariant nr 2 - szacowanie ceny sporządzenia analizy kosztów i korzyści oraz Studium Wykonalności.

Projekt przewidziany jest do złożenia w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Konkurs nr POIS/1.3.1/1/2015.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail:

j.wdowiak@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu w terminie do 07.03.2016 r. do godziny 15:00.

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ

FORMULARZ CENOWY

 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 1/S/INNE/CentIR/2016
24.02.2016.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej na usługę wykonania  analizy merytorycznej do inwestycji polegającego na budowie Centrum sportowego UKSW na kampusie UKSW przy ul Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: piotr.wisniewski@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu w terminie do 01.03.2016 r. do godziny 14:00.

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ

FORMULARZ CENOWY

 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr POIS-1
22.02.2016.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania audytu energetycznego ex-ante dla projektu polegającego na modernizacji wraz z rozbudową budynku nr 19, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
Projekt przewidziany jest do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Konkurs nr POIS/1.3.1/1/2015.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail:
j.wdowiak@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu w terminie do 26.02.2016 r. do godziny 13:00.

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ

FORMULARZ CENOWY

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 232
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach