Start
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/ZO/RPO WM/CentIR/2016
17.05.2016.
Szanowni Państwo,  
 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie unieważnia Zapytanie Ofertowe nr 1/ZO/RPO WM/CentIR/2016 
na usługę kompleksowego przygotowania analizy popytu oraz Studium Wykonalności do działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe,
typ projektu "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
______
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na  kompleksowe przygotowanie 
Studium Wykonalności oraz analizy popytu na ofertę kulturalną budynku Bramy Napoleona należącej do budynku głównego
Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim.
Przygotowane dokumenty będą wkładem w treść projektu, którego przedmiotem będzie odrestaurowanie obiektu oraz
utworzenie w nim nowej powierzchni kulturalnej. OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 24.05.2016r. do godz. 12.00.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeśli wycofa się z zamiaru złożenia wniosku
o dofinansowanie dla tego projektu.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza
ofertowego (załącznik) z podpisem na adres: v.vaida@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby
Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie oraz formularz ofertowy w załączeniu.
 
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  
 
 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 3/S/RPO/CentIR/2016
09.05.2016.
Szanowni Państwo, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej
wykonania usługi analizy popytu na ofertę kulturalną obiektu w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Studium Wykonalności
do działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne
wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z
przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto)
przedmiotowego zamówienia określonego załączniku na załączonym Formularzu cenowym.
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu
ustawy Prawo zamówień publicznych. Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl lub
adres korespondencyjny podany w Zapytaniu w terminie do 17.05.2016 r. do godziny 08:00.
W związku z otrzymanymi pytaniami uzupełnimay zapytanie o dane obiektu oraz dodatkowe informacje o naszych wymogach.
Liderem projektu będzie UKSW. Mają Państwo prawo do zaktualizowania złożonych ofert. Termin składania ofert nie ulega zmianie.
 
Uzupełnione Zapytanie o wartość szacunkową   
Zapytanie o wartość szacunkową 
Zał.1 Formularz cenowy 
Zał.2 Wskazania do Studium Wykonalności  
Zał.3 Kryteria   
 
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 2/S/RPO/CentIR/2016
06.05.2016.
Szanowni Państwo,    
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi a
nalizy popytu na ofertę kulturalną obiektu w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w
ramach działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój
i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Uprzejmie prosimy o określenie artości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego
w załączniku na załączonym Formularzu cenowym. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty
w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany
w Zapytaniu terminie do 10.05.2016 r. do godziny 10:00.
Zapytanie o wartośc szacunkową  
Formularz cenowy    
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 9 - 12 z 115
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach