Start
CTI-09-2-1/15 Zaproszenie do szacowania usługi i dostawy materiałów promocyjnych projektu CTI
Redaktor: Administrator   
05.08.2015.


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia o określanie wartości szacunkowej  realizacji usługi opracowania Systemu Identyfikacji Wizualnej
projektu „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” wraz z dostawą materiałów promocyjnych.


Uprzejmie proszę o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku wiadomości.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: cti@uksw.edu.pl w terminie do 12.08.2015 r. do godziny 13:00.

Zapytanie o wartość szacunkową

 
CTI-09-1-1/15 Zaproszenie do szacowania na tablicę informacyjną
Redaktor: Administrator   
04.08.2015.

Szanowni Państwo,


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia o określanie wartości szacunkowej wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej projektu.


Uprzejmie proszę o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku wiadomości.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: cti@uksw.edu.pl w terminie do 11.08.2015 r. do godziny 13:30.

Zapytanie o wartość szacunkową

Wzór tablicy

Logotypy

 
Zaproszenie nr SME-6-5/15 do szacowania wartości zamówienia
Redaktor: Agnieszka Szpringer   
31.07.2015.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy sprzętu uzupełniającego w ramach projektu Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu badań i wiedzy do społeczeństwa i gospodarki na temat zagrożeń środowiska i jakości żywności na terenie Mazowsza”. 

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku. Dopuszczalne jest składanie kalkulacji (brutto i netto) częściowych na poszczególne pozycje. Prosimy o osobną wycenę poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym

 

Zapytanie o wartość szacunkową

Formularz cenowy

 

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: sme@uksw.edu.pl w terminie do 05.08.2015 r. do godziny 12:00.
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 45 - 48 z 115
© 2019 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach