Start
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/SME/2015
Redaktor: Administrator   
24.09.2015.
Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu „Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu badań i wiedzy do społeczeństwa i gospodarki na temat zagrożeń środowiska i jakości żywności na terenie Mazowsza”.


Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór tablicy informacyjnej
Wzór umowy
Załącznik do umowy - OPZ
Załącznik do umowy - Protokół


OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 02.10.2015 r. DO GODZ. 10.00.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego (załącznik) z podpisem na adres: sme@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.
 
Zaproszenie do szacowania CTI-06-2-26/15
Redaktor: Administrator   
23.09.2015.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zwracam się z uprzejmą prośbą, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia, o przedstawienie wartości szacunkowej (netto i brutto) dostawy zaawansowanych narzędzi do pozyskiwania tekstur w zakresie digitalizacji i przetwarzania danych cyfrowych dla Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych.

Szacowanie złożyć można w jednej lub kilku częściach - zgodnie z opisem.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych dokumentach.
Uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z treścią załączonego pisma.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: cti@uksw.edu.pl
w terminie do 30.09.2015 r. do godziny 16:00.


W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel.: +48 502 670 116.

 

Załączniki:

Pismo - szacowanie

Załącznik 1a - OPZ

Załącznik 1b - OPZ foto

Załącznik 2 - dodatkowe ustalenia

Formularz cenowy

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SME/2015
Redaktor: Administrator   
09.09.2015.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę 6 szt. zestawów pipet jednokanałowych automatycznych o zmiennej pojemności ze statywem, w ramach projektu pt.: "Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu badań i wiedzy do społeczeństwa i gospodarki na temat zagrożeń środowiska i jakości żywności na terenie Mazowsza”.". 

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 16.09.2015 r. DO GODZ. 15.00.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego (załącznik) z podpisem na adres: sme@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 

 Informacja o rozstrzygnięciu zapytania

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 44 z 115
© 2019 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach