Start
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 4/S/RPO/CentIR/2016
22.06.2016.

Szanowni Państwo,

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności do Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza - typ projektw "Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. 

 Uprzejmie prosimy o określienie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonegow załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśli art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl    lub adres korespondencyjny  podany  w Zapytaniu  w terminie do 29.06.2016 r. do godziny 14:00.

 

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ

FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. 2 WSKAZANIA DO STUDIUM WYKONALNOŚCI  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/RPO/CentIR/2016
02.06.2016.
Szanowni Państwo,   
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert wykonania usługi opracowania
dokumentacji technicznej i aplikacyjnej budowy odnawialnych źródeł energii na obiektach Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Przygotowywane opracowanie ma dotyczyć tylko budynków przy ul. Wóycickiego 1/3.
Wskazanie budynków w linku poniżej: http://dag.uksw.edu.pl/kampus_woycickiego
W przygotowywanej analizie proszę uwzględnić różne możliwe rozwiązania m.in. pozyskiwanie energii elektrycznej,
ogrzewanie wody itp. Uprzejmie prosimy o określenie wartości (kwota brutto i netto) przedmiotowego
zamówienia określonego załączniku na załączonym Formularzu ofertowym.

Oferty należy złożyć na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu
w terminie o 10.06.2016 r. do godziny 08:00.
 
Informacja o rozstrzygnięciu
 
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/ZO/RPO WM/CentIR/2016
17.05.2016.
Szanowni Państwo,  
 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie unieważnia Zapytanie Ofertowe nr 1/ZO/RPO WM/CentIR/2016 
na usługę kompleksowego przygotowania analizy popytu oraz Studium Wykonalności do działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe,
typ projektu "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
______
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na  kompleksowe przygotowanie 
Studium Wykonalności oraz analizy popytu na ofertę kulturalną budynku Bramy Napoleona należącej do budynku głównego
Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim.
Przygotowane dokumenty będą wkładem w treść projektu, którego przedmiotem będzie odrestaurowanie obiektu oraz
utworzenie w nim nowej powierzchni kulturalnej. OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 24.05.2016r. do godz. 12.00.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeśli wycofa się z zamiaru złożenia wniosku
o dofinansowanie dla tego projektu.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza
ofertowego (załącznik) z podpisem na adres: v.vaida@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby
Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie oraz formularz ofertowy w załączeniu.
 
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 33 - 36 z 143
© 2017 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach