Start
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/SME/2015
10.12.2015.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/SME/2015
Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę systemu do kariotypowania do analizy cytogeneteycznej -  oprogramowania podsystemowego do programu komputerowego MultiScan o parametrach określonych w Zapytaniu ofertowym nr 8/SME/2015, w ramach projektu "Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu badań i wiedzy do społeczeństwa i gospodarki na temat zagrożeń środowiska i jakości żywności na terenie Mazowsza".


OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 17.12.2015 r. DO GODZ. 08.15.


Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego(załącznik) z podpisem na adres: sme@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.ZAPYTANIE OFERTOWEFORMULARZ OFERTOWYWZÓR UMOWY
 
Zaproszenie do szacowania wartości usługi na przygotowanie Studium Wykonalności
10.12.2015.
Szanowni Państwo,  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania
Studium Wykonalności do projektu polegającego na przebudowie budynku Rektoratu (Stary Gmach) UKSW wraz z termomodernizacją, instalacjami i odprowadzeniem
wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie, ul. Dewajtis 5.  
Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym 
Formularzu cenowym   
ZAPYTANIE OFERTOWE 
FORMULARZ OFERTOWY  
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail:
j.wdowiak@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu w terminie do 17.12.2015 r. do godziny 12:00.
 
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego
Redaktor: Administrator   
09.12.2015.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że na stronie BIP UKSW oraz na stronie projektu MRJ zostało zamieszczone do publicznej wiadomości zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pt. "Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym" realizowanego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy do składania ofert. Więcej informacji poniżej.

http://bip.uksw.edu.pl/zp_konkursy
http://mrj.uksw.edu.pl/pl/strony/zapytanie-ofertowe-w-sprawie-przeprowadzenia-audytu-zewnetrznego-dla-projektu-model-regulacji
 
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w projekcie MRJ w ramach Zaproszenia do składania ofert nr 1/MRJ/2015
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 29 - 32 z 115
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach