Start
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/MCLNP/2014
Redaktor: Agnieszka Szpringer   
28.09.2014.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu potencjostatu/galwanostatu z wyposażeniem o parametrach podanych w Zapytaniu ofertowym,  w ramach projektu pt.: "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej". 

Zapytanie ofertowe

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE PISEMNEJ W TERMINIE DO 07.10.2014 r. DO GODZ. 12.00.

Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: mclnp@uksw.edu.pl ) lub oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego, pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania

 
Zaproszenie nr MCLNP-6-5-11/14 do szacowania wartości zamówienia
Redaktor: Agnieszka Szpringer   
28.09.2014.
Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy systemu konfokalnego mikroskopu Ramanowskiego w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”. 

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku:

Załącznik

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: mclnp@uksw.edu.pl w terminie do 03.10.2014 r. do godziny 15:00.
 
Zaproszenie nr MCLNP-6-5-10/14 do szacowania wartości zamówienia
Redaktor: Agnieszka Szpringer   
28.09.2014.
Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej dostawy zestawu do pomiarów i obrazowania czasów życia fluorescencji w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”. 

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku:

Załącznik

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: mclnp@uksw.edu.pl w terminie do 03.10.2014 r. do godziny 15:00.
 
««  start « poprz. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 101 - 104 z 115
© 2018 Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach